Информације и резервације на тел:
012/327-067

Адреса:
Млавска 1,
12300 Петровац на Млави
Србија;

Е-пошта:
sikirus@gmail.com